Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG