Euroopa Keskpanga määrus (EÜ) nr 24/2009, 19. detsember 2008 , väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2008/30)