Pisemne zapytanie E-6515/08 skierowane przez: Marianne Thyssen (PPE-DE) do Komisji. wersji językowych strony internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury