Postanowienie prezesa pierwszej izby Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 czerwca 2008 r. # Pierre-Alexis Feral przeciwko Komitetowi Regionów Unii Europejskiej. # Wykreślenie. # Sprawa F-59/07. Feral przeciwko Komitetowi Regionów TITJUR