Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/27/10 – MEDIA 2007 – Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia – i2i Audiovisual