Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Kirgiską dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0189 - C6-0173/2007 - 2007/0065(CNS))