Pisemne zapytanie E-012440/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) do Komisji. VP/HR – uznanie praw podstawowych arabsko-izraelskich Beduinów z pustyni Negew