Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5148 — Deutsche Telekom/OTE) Tekst mający znaczenie dla EOG