Sprawa T-121/09: Postanowienie Sądu z dnia 13 lipca 2010 r. — Al Shanfari przeciwko Radzie i Komisji