Pisemne zapytanie E-011855/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Finansowanie projektu Rowerem w szkole