Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG