Pisemne zapytanie E-003513/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) i Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Wolność wyboru wersji językowej przysługująca obywatelom europejskim