Pisemne zapytanie E-2158/07 skierowane przez: Ashleya Mote'a (ITS) do Komisji. groźby likwidacji wiejskich urzędów pocztowych w Wielkiej Brytanii