Pisemne zapytanie P-2148/09 skierował: Giles Chichester (PPE-DE) do Komisji. Oznakowywanie produktów pochodzących z osad izraelskich w brytyjskich supermarketach