Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9703 — SCP/Real) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG)2020/C 48/14