Pisemne zapytanie E-3028/10 skierował: William (The Earl of) Dartmouth (EFD) do Komisji. Unijne środki pomocowe dla Albanii