Pisemne zapytanie E-010907/10 Zigmantas Balčytis (S&D) do Komisji. Koordynacja prawnych warunków udzielania kredytów MŚP przez banki komercyjne oraz nadzór nad działalnością pożyczkową