Pisemne zapytanie E-2669/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. zharmonizowanego systemu podatkowego dotyczącego spółek