Pisemne zapytanie E-3377/09 skierował: Robert Kilroy-Silk (NI) do Komisji. Stawka podatkowa wynosząca 50 proc.