Pisemne zapytanie E-4400/07 skierowane przez: Cristianę Muscardini (UEN) do Komisji. włamania hakerów na stronę internetową ONZ