Pisemne zapytanie E-6750/09 skierował: Franz Obermayr (NI) do Komisji. Środki na rozpowszechnianie informacji przydzielone Cyprowi przez UE