Pisemne zapytanie E-1350/10 skierował: Nick Griffin (NI) do Komisji. OLAF