Pisemne zapytanie E-8516/10 Othmar Karas (PPE) i Werner Langen (PPE) do Komisji. Naruszenia zasad rynku wewnętrznego w państwach wschodnioeuropejskich