Pisemne zapytanie E-6550/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Zawieszenie rokowań zbiorowych w Grecji