Pisemne zapytanie E-006626/11 Elisabetta Gardini (PPE) do Komisji. Wpływ na środowisko materiałów reklamowych wysyłanych pocztą