Sprawa C-70/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 stycznia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — Niewykonanie — Kara pieniężna)