Decyzja Komisji z dnia 11/11/2010 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6001 - AKER / LINDSAY GOLDBERG / EPAX HOLDING) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)