Pisemne zapytanie E-011864/11 David Casa (PPE) do Komisji. HIV/AIDS w Europie Wschodniej