Pisemne zapytanie E-007922/11 Roberta Angelilli (PPE) do Komisji. Sprawdzone praktyki w ramach programu LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna