Sprawozdanie specjalne nr 8/2008 pt. Czy zasada współzależności jest skuteczna?