Pisemne zapytanie E-6022/10 Antolín Sánchez Presedo (S&D) do Komisji. Przejrzystość sprawozdawczości w przemyśle wydobywczym