Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6322 – Carlyle/RAC) Tekst mający znaczenie dla EOG