Kohtuasi C-85/20: Euroopa Kohtu 12. novembri 2020. aasta määrus – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Riigiabi – Ungari poolt riigiabi andmine puuetega töötajaid tööle võtnud ettevõtjatele – Euroopa Komisjoni väidetavad otsused, millega abi tunnistatakse siseturuga kooskõlas olevaks – Tühistamishagi – Hagi esitamise tähtaeg – Tähtaja algus – Vaidlustatud akti olemasolust teada saamine – Mõistlik tähtaeg selle tervikteksti taotlemiseks – Mõiste „vaidlustatav akt“ ELTL artikli 263 tähenduses – Esimeses kohtuastmes esitatud nõude vastuvõetavatus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)