Sprawa C-270/10: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 28 lipca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — postępowanie wszczęte przez Lottę Gistö (Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich — Artykuł 14 akapit pierwszy — Ustalanie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych współmałżonka urzędnika Unii — Przepisy krajowe przewidujące zasadę, zgodnie z którą zainteresowany, który przez trzy lata mieszkał za granicą, nie jest już uważany za osobę zamieszkałą w kraju, a zatem nie podlega już nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)