Mål F-119/07: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 17 februari 2011 — Strack mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Medlingsförfarande — Rättsakt som går någon emot — Artikel 73 i föreskrifterna — Konsolidering — Förskottsutbetalning av ersättning)