Sprawa F-119/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 lutego 2011 r. — Strack przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie mediacyjne — Akt niekorzystny — Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Konsolidacja — Wstępne odszkodowanie)