Asia F-119/07: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.2.2011 — Strack v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Sovittelumenettely — Epäedullinen toimi — Henkilöstösääntöjen 73 artikla — Konsolidointi — Ennakkoon maksettava vahingonkorvaus)