Дело F-119/07: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 февруари 2011 г. — Strack/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Процедура по медиация — Увреждащ акт — Член 73 от Правилника — Консолидиране — Авансово обезщетение)