Pisemne zapytanie E-2399/10 skierowała: Nessa Childers (S&D) do Komisji. Koszty związane z rachunkami bankowymi w Unii Europejskiej