Pisemne zapytanie E-6422/10 Roberta Angelilli (PPE) do Komisji. Informacje dotyczące wykorzystania środków z programu Instrument Finansowy Ochrony Ludności przez gminę Piza