Обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/178-179/10