Sprawa F-87/12: Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji