Pisemne zapytanie E-8967/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Stosowanie rozporządzenia w sprawie rachunków narodowych