Pisemne zapytanie E-3255/07 skierowane przez: Simona Busuttila (PPE-DE) do Komisji. badania oceny specjalnych potrzeb regionów wyspiarskich