Pisemne zapytanie E-012367/11 Hans-Peter Martin (NI) do Komisji. Poszukiwanie składowisk dla promieniotwórczych odpadów jądrowych