Pisemne zapytanie E-005810/12 Michał Tomasz Kamiński (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea, ICNK (międzynarodowa koalicja na rzecz powstrzymywania dokonywania zbrodni przeciwko ludzkości w Korei Północnej)