Pisemne zapytanie E-008947/11 Marc Tarabella (S&D) do Komisji. Obawy społeczne dotyczące jednolitego rynku