Pisemne zapytanie E-009171/11 João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Przekroczenie kwot mlecznych