Pisemne zapytanie E-003137/11 Andreas Mölzer (NI) do Komisji. Fałszowanie danych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego