Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας και στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου της Ενεργειακής Κοινότητας (Κισινάου, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019)